پیش بینی ده روزه بارش در خاورمیانه

  آرمان                     آفتاب یزد                         آفرینش                      ابتکار
-----------------------------------------------------------------------------
جوان آنلاین             حمایت                          خبر آنلاین                      ایران
-----------------------------------------------------------------------------
توسعه                  جام جم                        قدس آنلاین                 کار و کاگر
----------------------------------------------------------------------------
خراسان                رسالت                        سیاست روز                    شرق
---------------------------------------------------------------------------
کیهان               مردم سالاری                 خبر ورزشی                        نود
--------------------------------------------------------------------------
ایران ورزشی

+ نوشته شده توسط حسن ملایی در جمعه دهم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 11:15 |