رای ورود به انجمن هواشناس ایرانی روی آدرس زیر کلیک کنید:

http://iranmet.takbb.com


توجه:تصویر اتوآپدیت هست، اگر  تصویر آپدیت نبود این

صفــــــحه رادو سه بار بـــــــــــــازآوری  کــــــــــنیدتصاویر به طــــــور خـــــــــودکار به روز مــــــــــــیشود...

آخـــــــــــــــــــــــــــــرین تــــــــــــصــــــــــــــــاویر مــــــــــــــــــاهــــــــــــــواره ای مــــــــــــنطقه


+ نوشته شده توسط حسن ملایی در جمعه دهم آذر ۱۳۹۱ و ساعت 13:25 |